Inauguracja studiów podyplomowych MBA w 2019

W sobotę, 19 października 2019 r. miała miejsce inauguracja kształcenia na uruchomionych po raz pierwszy w Wojskowej Akademii Technicznej Studiach podyplomowych MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem.

W uroczystości rozpoczęcia studiów, obok zakwalifikowanych na studia uczestników, uczestniczyła kierownicza kadra Wydziału Cybernetyki oraz nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów.

W swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Kazimierz Worwa przedstawił podstawowe informacje o Wydziale Cybernetyki oraz przedstawił uczestnikom studiów kierowniczą kadrę Wydziału Cybernetyki.

Uroczystość inauguracji zakończył wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem a długotrwałe przechowywanie danych”, wygłoszony przez prof. Bolesława Szafrańskiego.

Program Studiów podyplomowych MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem obejmuje 252 godziny zajęć dydaktycznych, w ramach 10 przedmiotów. Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów było zdanie egzaminów lub uzyskanie wymaganych zaliczeń w ramach poszczególnych przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Studia trwały 2 semestry i miały charakter niestacjonarny. Prowadzone były w formie 8 tzw. zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze.

Studia prowadzone były z udziałem partnera zagranicznego, którym jest Uniwersytet w Genui.

Decyzją Rektora-Komendanta WAT kierownikiem Studiów został dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT.

EDUKACJA, STUDIA, MBA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO