STUDIA PODYPLOMOWE MBA
ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Rekrutacja

REKRUTACJA

Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w szczególności zajmujących się zawodowo różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa.

Program studiów podyplomowych MBA jest skierowany do kandydatów, którzy:

 • ukończyli studia wyższe II stopnia w różnych dziedzinach i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wszechstronnej wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa,

 • zarządzają własnymi firmami lub są menadżerami średniego lub wyższego szczebla

 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.

REKRUTACJA

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI NA MBA

1

Złóż wymagane dokumenty

 • Wejdź na stronę irk.wat.edu.pl.

 • Wybierz rekrutację na STUDIA PODYPLOMOWE.

 • Utwórz konto niezbędne w procesie rekrutacji (opcja znajdująca się w górnym pasku zadań).

 • Wybierz studia "MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem" w zakładce Oferta i kliknij Zapisz się.

 • System poprosi o wypełnienie danych i załączenie wymaganych dokumentów:
  - kopii dyplomu ukończenia studiów;
  - dokumentów potwierdzających wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS);
  - listu motywacyjnego (maksymalnie 1 strona A4).

Dokumenty można składać od 27 czerwca 2022r. do 11 września 2022r.

2

Zakwalifikuj się

Po złożeniu dokumentów czekaj na informację o zakwalifikowaniu się na studia.

Kwalifikacji na studia MBA dokonuje komisja rekrutacyjna. Komisja przed podjęciem ostatecznej decyzji o kwalifikacji może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacji dotyczących naboru na studia podyplomowe MBA można uzyskać pod numerem telefonu: +48 261 83 87 73
email: mba.wcy@wat.edu.pl

3

Wnieś opłatę

Po uzyskaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia MBA wnieś opłatę.

Wysokość opłat na rok akademicki 2022/2023
wynosi 17 900 zł.

Istnieje możliwość płatności w ratach.