STUDIA PODYPLOMOWE MBA
ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Rekrutacja

REKRUTACJA

Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w szczególności zajmujących się zawodowo różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa.

Program studiów podyplomowych MBA jest skierowany do kandydatów, którzy:

  • ukończyli studia wyższe II stopnia w różnych dziedzinach i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wszechstronnej wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa,

  • zarządzają własnymi firmami lub są menadżerami średniego lub wyższego szczebla

  • mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/22 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

PROCEDURA REKRUTACJI

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI NA MBA

1

Złóż wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny – kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • Dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)

  • List motywacyjny (maksymalnie jedna strona A4)

Dokumenty należy składać od 21.06.2021 do 15.09.2021 na adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Wydział Cybernetyki

2

Zakwalifikuj się

Po złożeniu dokumentów czekaj na informację o zakwalifikowaniu się na studia.

Kwalifikacji na studia MBA dokonuje komisja rekrutacyjna. Komisja przed podjęciem ostatecznej decyzji o kwalifikacji może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacji dotyczących naboru na studia podyplomowe MBA można uzyskać pod numerem telefonu: +48 261 83 87 79
email: mba.wcy@wat.edu.pl

3

Wnieś opłatę

Po uzyskaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia MBA wnieś opłatę.

Wysokość opłat na rok akademicki 2021/2022
wynosi 17 900 zł.

Istnieje możliwość płatności w ratach.