Inauguracja studiów podyplomowych MBA w 2022

15 października 2021r. w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy podyplomowych studiów MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

W uroczystości uczestniczyli: dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, kierownik studiów podyplomowych MBA dr inż. Grzegorz Bliźniuk oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Janusz FURTAK, prof. WAT, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania bezpieczeństwa w sieciach Internetu Rzeczy (IoT)”.

Po powitaniu słuchaczy przez dziekana Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę prof. WAT i kierownika studiów podyplomowych MBA dr. inż. Grzegorza Bliźniuka i wysłuchaniu wspomnianego wykładu inauguracyjnego, nastąpiła część mniej oficjalna. Studentom zostały przedstawione sprawy organizacyjne, w tym Regulamin studiów podyplomowych, program studiów podyplomowych oraz plan studiów podyplomowych, harmonogram zajęć, a także sposób weryfikacji efektów uczenia się.

To już 4. edycja prestiżowych i unikatowych studiów MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem. W 3. dotychczasowych edycjach studia ukończyło 61 absolwentów, będących przedstawicielami zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego.

Studia realizowane są przy współpracy z uznanymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi, jak Wydział DIBRIS (Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and Systems Engineering) Uniwersytetu w Genui, agencja NCIA (NATO Communication and Information Agency) w Hadze, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć).

Szeregi słuchaczy studiów MBA zostały zasilone przez 22. doświadczonych, ambitnych menedżerów, których witamy w progach naszej uczelni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

EDUKACJA, STUDIA, MBA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO