STUDIA PODYPLOMOWE MBA
ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Absolwenci

EDYCJA 2021-2022

Podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Cybernetyki odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom trzeciej edycji studiów podyplomowych MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Dyplomy wręczył Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Studia podyplomowe MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem kształcą specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i przygotowują ich do ochrony różnego rodzaju organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Ukończenie studiów podyplomowych MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem dało absolwentom możliwość rozpoczęcia nowej ścieżki kariery lub kontynuowania i rozwijania obecnej.

Absolwenci studiów MBA zdobyli unikatowe kompetencje, stanowiące połączenie wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwalających im na planowanie strategii i przyszłego kształtu zarządzania cyberbezpieczeństwem w instytucjach lub organizacjach.

2021-22

EDYCJA

21

ABSOLWENTÓW

14

WYKŁADOWCÓW

264

GODZINY

EDYCJA 2020-2021

Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Cybernetyki odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom drugiej edycji studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dyplomy wręczył Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa kształcą specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i przygotowują ich do obrony różnego rodzaju organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Ukończenie studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa dało absolwentom możliwość rozpoczęcia nowej ścieżki kariery lub kontynuowania i rozwijania obecnej.

Absolwenci studiów MBA zdobyli unikatowe kompetencje, stanowiące połączenie wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwalających im na planowanie strategii i przyszłego kształtu zarządzania cyberbezpieczeństwem w instytucjach lub organizacjach.

2020-21

EDYCJA

20

ABSOLWENTÓW

11

WYKŁADOWCÓW

236

GODZINY

EDYCJA 2019-2020

Podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Cybernetyki odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom pierwszej edycji studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wręczenia dyplomów dokonał Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

W czasie swojego przemówienia Dziekan podkreślił, że studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa realizowane na Wydziale Cybernetyki WAT dostosowane są do najnowszych standardów i aktualnego stanu wiedzy w obszarze technologii informacyjnych.

Studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa to kurs, którego celem jest kształcenie nowej generacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i przygotowanie ich do obrony różnego rodzaju organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Ukończenie studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa dało absolwentom możliwość doskonalenia, lub rozpoczęcia nowej ścieżki kariery w najszybciej rozwijającej się gałęzi IT na świecie, jaką stanowi cyberbezpieczeństwo.

Absolwenci studiów MBA zdobyli unikatowe kompetencje, stanowiące połączenie wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwalających im na planowanie strategii i przyszłego kształtu zarządzania cyberbezpieczeństwem w instytucjach lub organizacjach.

Absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia prestiżowych studiów Executive Master of Business Administration (MBA), które stanowiły efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

2019-20

EDYCJA

17

ABSOLWENTÓW

12

WYKŁADOWCÓW

252

GODZINY

Absolwenci studiów MBA

Absolwenci z MON

W obu edycjach studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa realizowanych na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Absolwentom serdecznie gratulujemy zdobytego dyplomu.