Inauguracja studiów podyplomowych MBA w 2020

7 listopada 2020 r. na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na podyplomowych studiach MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W uroczystości uczestniczyli: prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT, dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, kierownik studiów podyplomowych MBA dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT oraz kierownik pierwszej edycji studiów dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT. Prelegenci w trakcie swoich wystąpień podkreślali, że w ostatnich latach popyt na specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrósł. Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się zatem kluczowym czynnikiem wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT dla instytucji rządowych, korporacji i międzynarodowych organizacji, które poszukują doświadczonych specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Nowo przyjęci studenci mieli także okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez prof. Szafrańskiego, w którym odnosił się do kwestii szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa i zagrożeń jakie ono ze sobą niesie.

Prorektor WAT prof. Kazimierz Worwa nadmienił w swoim wystąpieniu, że celem studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa jest kształcenie nowej generacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa szczebla menadżerskiego i przygotowanie ich do zarządzania zasobami informacyjnymi różnego rodzaju organizacji z uwzględnieniem wielowymiarowego, kompleksowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa informacyjnego.

Kierownik studiów MBA podkreślił rangę kadry zaangażowanej w realizację programu MBA, którą tworzą doświadczeni wykładowcy, wybitni specjaliści i eksperci krajowi i zagraniczni, najlepsi wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający zarówno bogaty dorobek naukowy i kompetencje dydaktyczne, jak również bogate doświadczenie praktyczne w organizacjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Studia realizowane są przy współpracy z uznanymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi, jak Wydział DIBRIS (Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and Systems Engineering) Uniwersytetu w Genui, agencja NCIA (NATO Communication and Information Agency) w Hadze, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć).

Szeregi Programu Executive MBA zostały zasilone przez 20 doświadczonych, ambitnych słuchaczy-menedżerów, których jeszcze raz serdecznie witamy w progach naszej uczelni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

EDUKACJA, STUDIA, MBA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO