Inauguracja studiów podyplomowych MBA w 2021

17 października 2021r. w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy podyplomowych studiach MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem. W uroczystości uczestniczyli: dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, kierownik studiów podyplomowych MBA dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Janusz FURTAK, prof. WAT, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania bezpieczeństwa w sieciach Internetu Rzeczy (IoT)”. Po powitaniu słuchaczy przez dziekana Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę prof. WAT i kierownika studiów podyplomowych MBA dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego, prof. WAT i wysłuchaniu wspomnianego wykładu inauguracyjnego nastąpiła część mniej oficjalna. Studentom zostały przedstawione sprawy organizacyjne, w tym Regulamin studiów podyplomowych, program studiów podyplomowych oraz plan studiów podyplomowych, harmonogram zajęć, sposób weryfikacji efektów uczenia się.

Kierownik studiów MBA podkreślił rangę kadry zaangażowanej w realizację programu MBA, którą tworzą doświadczeni wykładowcy, wybitni specjaliści i eksperci krajowi i zagraniczni, najlepsi wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający zarówno bogaty dorobek naukowy i kompetencje dydaktyczne, jak również bogate doświadczenie praktyczne w organizacjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Studia realizowane są przy współpracy z uznanymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi, jak Wydział DIBRIS (Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and Systems Engineering) Uniwersytetu w Genui, agencja NCIA (NATO Communication and Information Agency) w Hadze, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć).

Szeregi Programu MBA zostały zasilone przez 21 doświadczonych, ambitnych słuchaczy-menedżerów, których jeszcze raz serdecznie witamy w progach naszej uczelni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

EDUKACJA, STUDIA, MBA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO